مسئول مطالب:

شرکت غذای تهران

ادرس : Adenauer Allee 70, 20097 Hamburg

شماره تماس:

0049-40-28008992

ایمیل: info@restaurant-teheran.de

وب سایت: www.restaurant-teheran.de

نشانی: Hamburg, HRB 89356

Steuer-Nr.:

46-762-01101

مدیر : K. Shademan