کباب ها

50. چلوکباب کوبیده
€12,90
51. کباب کوبیده با نان
€12,90
52. چلوکباب برگ
€18,90
53. چلوکباب چنجه
€16,90
54. کباب چنجه با نان
€16,90
55. چلوکباب بختیاری
€15,90
56. چلوکباب تــهـــــــران
€15,90
57. چلوکباب سلطانی
€21,90
58. چلو جوجه کباب (بی استخوان)
€13,90
59. چلو جوجه کباب (با استخوان)
€15,90
60. سینی چلوکباب تـهــران برای دو مهمان
€39,90

یک سیخ برگ، دو سیخ کوبیده، یک سیخ جوجه بدون استخوان، گوجه، دو پرس برنج

گوشت و ماهی

61. زرشک پلو با مرغ
€11,90
62. باقلا پلو با ماهیچه
€15,90
63. سبزی پلو ماهی
€15,90

خورشت ها

64. چلوخورشت قیمه بادمجان
€11,90
65. چلوخورشت قرمه سبزی
€11,90
66. چلوخورشت فسنجان
€13,90
67. چلوخورشت کرفس
€11,90

بدون گوشت

68. کوکو سبزی (بزرگ با برنج)
€9,90
69. نرگسی (بزرگ با برنج)
€9,90
70. کشک بادمجان (بزرگ با برنج)
€10,90
71. میرزا قاسمی (بزرگ با برنج)
€10,90
72. چلوخورشت قیمه بادمجان (بدون گوشت)
€9,90
73. چلوخورشت قرمه سبزی (بدون گوشت)
€9,90
74. چلوخورشت فسنجان (بدون گوشت)
€11,90