92. ein Teller Basmati-Reis

€2,90

basmati rice with saffron