92. ein Teller Basmati-Reis

€3,90

basmati rice with saffron