60. سینی چلوکباب تـهــران برای دو مهمان

€35,90

یک سیخ برگ، دو سیخ کوبیده، یک سیخ جوجه بدون استخوان، گوجه، دو پرس برنج