60. سینی چلوکباب تـهــران برای دو مهمان

€37,90

یک سیخ برگ، دو سیخ کوبیده، یک سیخ جوجه بدون استخوان، گوجه، دو پرس برنج