اضافه ها

90. یک بشقاب سبزی خوردن
€2,90
91. یک سیخ گوجه کبابی
€2,90
92. یک بشقاب برنج سفید
€3,90
93. یک بشفاب زرشک پلو
€4,90
94. یک بشقاب باقلا پلو
€4,90
95. یک بشقاب سبزی پلو
€4,90
96. یک ران مرغ
€7,90
97. یک عدد ماهیچه
€11,90
98. یک تکه ماهی لاکس
€11,90
99. یک سیخ کباب کوبیده
€5,90
100. یک سیخ کباب برگ
€16,90
101. یک سیخ کباب چنجه
€14,90
102. یک سیخ کباب بختیاری
€13,90
103. یک سیخ کباب فیله
€8,90
104. یک سیخ جوجه کباب (بدون استخوان)
€11,90
105. یک سیخ جوجه کباب (با استخوان)
€13,90
106. یک بشقاب خورشت قیمه بادمجان
€8,90
107. یک بشقاب خورشت قرمه سبزی
€8,90
108. یک بشقاب خورشت فسنجان
€10,90
109. یک بشقاب خورشت کرفس
€8,90