اضافه ها

90. یک بشقاب سبزی خوردن
€2,90
91. یک سیخ گوجه کبابی
€2,90
92. یک بشقاب برنج سفید
€2,90
93. یک بشفاب زرشک پلو
€4,40
94. یک بشقاب باقلا پلو
€4,40
95. یک بشقاب سبزی پلو
€4,40
96. یک ران مرغ
€5,90
97. یک عدد ماهیچه
€8,90
98. یک تکه ماهی لاکس
€10,50
99. یک سیخ کباب کوبیده
€4,40
100. یک سیخ کباب برگ
€14,50
101. یک سیخ کباب چنجه
€11,90
102. یک سیخ کباب بختیاری
€11,50
103. یک سیخ کباب فیله
€7,50
104. یک سیخ جوجه کباب (بدون استخوان)
€9,90
105. یک سیخ جوجه کباب (با استخوان)
€11,50
106. یک بشقاب خورشت قیمه بادمجان
€7,50
107. یک بشقاب خورشت قرمه سبزی
€7,50
108. یک بشقاب خورشت فسنجان
€8,50
109. یک بشقاب خورشت کرفس
€7,50