پیش غذای گرم

10. کوکو سبزی (کوچک)
€5,90
11. نرگسی (کوچک)
€5,90
12. کشک بادمجان (کوچک)
€5,90
13. میرزا قاسمی (کوچک)
€5,90

سوپ ها

20. سوپ مرغ
€4,90
21. سوپ جو
€4,90

پیش غذای سرد

30. خیارشور
€3,90
31. ترشی
€3,90
32. سیر ترشی
€3,90
33. ماست و خیار
€3,90
34. ماست و موسیر
€3,90
35. بورانی
€3,90
36. پنیر و زیتون
€5,90
37. سینی پیش غذای تهران
€18,90

سالادها

40. سالاد شیرازی
€3,90
41. سالاد فصل
€5,90
42. سالاد مخصوص
€6,90
43. سالاد مرغ
€9,90
44. سالاد تهران
€10,90